نقد فیلم در وب سایت بیدارزنی

posted in: review-farsi | 0

بیدارزنی: زن با چوبی در دست به سمت لودر و ماشین‌هایی که برای خراب کردن سایبان‌های بازارچه از طرف شهرداری آمده‌اند، می‌رود. به ماشین‌ها ضربه می­زند و شیشه‌های آن‌ها را می‌شکند و می‌گوید نمی‌گذارم که سرپناه این زنان دستفروش را خراب کنید. مردها به سمت زن هجوم می‌برند و می‌خواهند زن را از بازارچه بیرون بیندازند. شهردار میناب هم در میان آن‌ها است. زن فریاد می زند که یک تنه جلوی همه‌ی آن‌ها می‌ایستد و نمی‌گذارد حقش پایمال شود.نقد کامل را اینجا بخوانید
http://bidarzani.com/26900